Toma Cătălin Dumitru

Toma Cătălin Dumitru
Primar (PNL)

Experienţa profesională

Primar – Primăria comunei Jariştea, judeţul Vrancea
– Atribuţii exercitate în calitate de reprezentant al statului, în condiţiile legii;
– Atribuţii referitoare la relaţia cu consiliul local;
– Atribuţii referitoare la bugetul local;
– Atribuţii privind serviciile publice asigurate cetăţenilor;

Secretar A.C.O.R.Vrancea- Asociaţia comunelor din România

Director-adjunct la Liceul Teoretic “Duiliu Zamfirescu”, Odobeşti, Vrancea.

Profesor – Activitate instructiv – educativă în cadrul ariei curriculare- limbi străine. Responsabil proiecte finanţate şi implementate prin Centrul EDUCAŢIA 2000+. Responsabil Comisie Metodică limba franceză.