Anunt organizare concurs promovare in grad profesional Predutoiu Ioana

Primăria comunei Jariştea, judeţul Vrancea cu sediul în comuna Jariştea, judeţul Vrancea organizează concurs pentru promovarea în grad profesional  a următorului funcţionar public:

– doamna Preduţoiu Ioana – consilier, grad profesional asistent, gradaţia 2, clasa de salarizare 32 în cadrul Serviciului Public de Asistenţă Socială al comunei  Jariştea, judeţul Vrancea, care îndeplineşte cumulativ toate condiţiile prevăzute de lege pentru promovare.

Concursul se va desfăşura în data de 18 septembrie 2017, ora 10,00 – proba scrisă.

Dosarele de înscriere la concurs, precum şi cererile de înscriere la concursul de promovare în grad profesional se depun la secretarul Comisiei de concurs în termen de 20 de zile de la data afişării anunţului.

Autor